Neuropathie
Miljoenen mensen leven met een of andere vorm van neuropathie. De term neuropathie betekent: Een toestand in een zenuwgroep van zenuwen die pijn en disfunctie veroorzaken. Er zijn vele oorzaken van neuropathie en een breed spectrum aan symptomen. Neuropathie is een stoornis in de functie van het perifere zenuwstelsel.

Weinig succesvolle medicijnen
Jammer genoeg is er niet 1 goede behandeling voor neuropathie, en vele vormen van neuropathie hebben een onbekende oorzaak. Een aantal voorgeschreven medicijnen worden gebruikt, maar deze hebben allemaal bijwerkingen. Geen een van de gebruikte medicijnen is bij neuropathie in staat om het onderliggende defect dat de pijn veroorzaakt te genezen. Therapie met voedingsmiddelen biedt soms een adequaat alternatief (Hart 2012; van Wijland 2013).

Locatie neuropathie
Neuropathie kan ontstaan in het centrale zenuwstelsel of in de perifere (aan de buitenkant) zenuwen die buiten het centrale zenuwstelsel liggen. De ziekte Guillain-Barré is bijvoorbeeld een vorm van centrale neuropathie. Perifere neuropathie komt veel vaker voor en kan door tal van bronnen veroorzaakt worden bijvoorbeeld: alcohol, gifstoffen en metabolische ziekten. Diabetes is de meest voorkomende oorzaak van perifere neuropathie, hoewel ook andere factoren van invloed kunnen zijn op het ontstaan van neuropathie, zoals roken, hoge bloeddruk en nierproblemen (van putten 2012).

Behandeling diabetische neuropathie
Diabetische neuropathie kan in onze kliniek worden behandeld. Wij boeken hier aanzienlijke resultaten mee. Wij behandelen diabetische neuropathie met een infuustherapie met alfaliponzuur. Indien u een behandeling voor diabetische neuropathie wil ondergaan, houdt u dan rekening met een frequentie van een bezoek aan onze Newmedix kliniek van 2 maal per week. Wilt u meer weten over de behandeling van neuropathie bij onze kliniek, maak dan meteen een afspraak, of bel ons voor meer informatie.

Achtergrondinformatie:
Hart, H. Woudstra, J. Rutten, G. 2012. “Screen Metforminegebruikers op vitamine B12.” In: Huisarts en Wetenschap. Vol. 55, Iss. 10, pp. 444-447.
van Putten, M. 2012. “Perifere Diabetische Neuropathie.” In: De Diabetische Voet en de Simm’s Classificatie. Bohn Stafleu van Loghum. Houten.
van Wijland, H. 2013. “Voeding bij Diabetes Mellitus type 2.” In: Tijdschrift voor Praktijkondersteuning. Vol. 8, Iss. 4, pp. 102-110.

Gratis Adviesgesprek
Heeft u vragen over de oorzaken en behandeling? Vraag direct een gratis adviesgesprek aan:
Wat zeggen onze cliënten:
Op basis van 19 beoordelingen.
Op basis van 22 beoordelingen.
Loop niet langer met klachten rond
Klachten die niet overgaan? Eerdere behandelingen die niet (voldoende) aanslaan? Benieuwd of deze aanpak ook jouw klachten kan verhelpen? Vraag direct een gratis telefonisch adviesgesprek aan!
Achtergrond informatie
Waarom doet neuropathie pijn?
In alle vormen van neuropathie is er een abnormale stimulatie van of schade aan zenuwen die resulteert in pijn. Perifere zenuwen zijn gevoelige geleidingskanalen die impulsen overdragen vanuit de uiteinden van het lichaam naar het centrale zenuwstelsel (eg. het ruggenmerg en de hersenen).

Impulsen binnen en tussen zenuwen
Impulsen binnen zenuwen worden doorgegeven door middel van veranderingen in de elektrische lading van de celmembranen. Deze veranderingen worden veroorzaakt door verschuivingen in de ionen van natrium, kalium en calcium. Tussen zenuwen worden impulsen doorgegeven door middel van neurotransmitters zoals acetylcholine en substantie P. Substantie P is een stof die verantwoordelijk is voor het overdragen van pijnimpulsen.

Bescherming van de zenuwen
Ten behoeve van hun bescherming worden de zenuwen bedekt met een dun laagje dat myeline genoemd wordt. Myeline bestaat uit choline en vetten. Myeline functioneert als het rubber omheen een elektriciteitskabel. Het isoleert de zenuwvezels en werkt preventief tegen abnormale impulsoverdracht.

Schade aan het zenuwstelsel
Afhankelijk van het karakter van de specifieke neuropathie valt een deel van het zenuwstelsel uit. Bij diabetische neuropathie is er een verandering in het microvasculaire netwerk dat de zenuw voedt met voedingsstoffen. Deze tekorten in de bloedtoevoer en in de toevoer van voedingsmiddelen zorgt voor een abnormale zenuwfunctie.

Vormen diabetische neuropathie
Diabetische neuropathie neigt zich voor te doen in diverse gebieden van de zenuwen. Dit noemen we polyneuropathie. Het kan zorgen voor een verlies aan gevoel en pijn die zich met name ‘s nachts manifesteert. In de ernstige gevallen, kunnen diabetici lijden aan autonome neuropathie. In dit geval is het autonome zenuwstelsel beschadigd, met mogelijk heel ernstige gevolgen: maagdarmproblemen, blaasproblemen, abnormaal hartritme, en zelfs een plotse dood (LifeExtension 2013).

Pijn en neuropathie
Pijn die geassocieerd wordt met neuropathie kan heel intens zijn en zou omschreven kunnen worden als snijdend, stekend, verpletterend, brandend, schietend, knagend of slepend. In sommige gevallen kan een minimale trigger, extreme pijn uitlokken. Pijn zou zelfs ervaren kunnen worden zonder die aanraking of trigger. bent u geïnteresseerd om uw neuropathie te laten behandelen? Maak meteen een afspraak, of bel voor meer informatie. 

Achtergrondinformatie Life Extension Foundation. 2013. Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging.
Neuropathie symptomen
Neuropathie is een aandoening in de zenuwen. Als de zenuwen in de armen of de benen zijn beschadigd, werken onze spieren en ons gevoel niet meer naar behoren. Bij neuropathie is er meestal een storing aan de uiteinden van de zenuwen en zijn de sensorische zenuwen (gevoel), of de motorische zenuwen (beweging) of beide beschadigd. Bij neuropathie zorgen beschadigingen aan de sensorische of motorische zenuwen voor verschillende symptomen (Bertelsmann 2010).

Sensorische neuropathie symptomen
Sensorische zenuwen zijn verantwoordelijk voor het overdragen van gevoelsinformatie. Door deze zenuwen kunnen wij voelen. Symptomen van neuropathie aan deze zenuwen zijn:
-doof gevoel
-het gevoel op watten te lopen
-prikkelingen
-tintelingen
-kriebelend gevoel in de huid
-veranderd gevoel
-pijn
-branderige en schietende pijn
-gevoel van speldenprikken
-verschil tussen warm en koud niet goed voelen
-problemen met het evenwicht

Motorische neuropathie symptomen
De motorische zenuwen geven signalen door aan onze spieren. Op deze manier kunnen wij bewegen. Symptomen van neuropathie aan deze zenuwen zijn:
-kramp
-spierverlies of spieratrofie
-spierzwakte of myasthenie
-verlammingsverschijnselen
-dieperliggende gevoelsstoornissen

Achtergrondinformatie Bertelsmann, F.W. 2010. “Wat is het Beleid bij Neuropathische Pijn aan de Voeten ten gevolge van Diabetes Mellitus?” In: De Meest Gestelde Vragen Over: Diabetes Mellitus. pp. 36-39. 
Neuropathie oorzaken
Neuropathie kan ontstaan door velerlei oorzaken. Van vele vormen van neuropathie zijn de oorzaken onbekend. Bij diabetische neuropathie zijn de oorzaken dan weer wel heel duidelijk. De oorzaak van neuropathie ligt dan in een niet goed geregelde bloedsuikerspiegel en in een versuikering van de zenuwvezels (van Putten 2012).

Overige bekende oorzaken van neuropathie
metabolisme en stofwisselingsproblemen: neuropathie wordt soms veroorzaakt door problemen in het metabolisme of de stofwisseling. Voorbeelden hiervan zijn diabetes mellitus, schildklieraandoeningen en nierproblemen

vitaminetekorten: een van de oorzaken van neuropathie is een vitaminetekort. U bent bij onze kliniek altijd welkom om een vitamine-check te doen. Hoewel we in Nederland met zijn allen véél eten, eten we niet altijd voldoende voedingsstoffen. Vitamine B12 tekorten liggen vaak aan de grondslag van neuropathie
vergiftiging: vergiftiging door alcohol, medicijngebruik of door gifstoffen uit de omgeving (schimmels, zware metalen etc.) is een belangrijke oorzaak van neuropathie. Sommige medicijnen tegen kanker veroorzaken ook neuropathie

erfelijkheid: afwijkingen in het erfelijk materiaal van de mens kan neuropathie veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn HMSN I en II
infecties: AIDS, lepra (in Nederland niet meer voorkomend), de ziekte van Lyme en Syfillis kunnen neuropathie veroorzaken
auto-immuunziekten: het lichaam keert zich tegen bepaalde lichaamseigen cellen en stoffen. In dit geval tegen cellen en stoffen in de zenuwen (van Wijhe 2009).

Neuropathie met onbekende oorzaak
Of de oorzaak van neuropathie nu wel of niet bekend is, de toestand heeft een ernstige invloed op ons dagelijkse leven. Als de oorzaak bekend is, zou de belangrijkste strategie gericht moeten zijn op het oplossen van de oorzaak van de ziekte. Als de oorzaak is opgelost, is immers de aandoening ook opgelost (LifeExtension 2013).

Gifstoffen
Als neuropathie wordt veroorzaakt door alcohol, cocaïne, medicatie of gifstoffen uit het milieu, moet de blootstelling hieraan zo snel mogelijk gestopt worden. Stop echter niet met voorgeschreven medicijnen zonder overleg met uw arts. Vraag echter wel na of er mogelijkerwijs een alternatief bestaat voor uw medicijnen of voor de therapie die in uw geval neuropathie veroorzaakt. Bij Newmedix zijn wij gespecialiseerd in het verwijderen van schadelijke gifstoffen in het lichaam. 

Diabetes en neuropathie
Omdat diabetes vaak een oorzaak is van neuropathie wordt het diabetici sterk aanbevolen het Diabetes Protocol te kennen. De strikte controle van glucose is erg belangrijk en mensen met diabetes zouden moeten beseffen, dat alles wat zij eten hun bloedsuiker niveaus kan beïnvloeden. Strenge diëten zouden echter niet zonder het toezicht van een gekwalificeerd arts of geneesheer moeten toegepast worden.

Achtergrondinformatie Life Extension Foundation. 2013. Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging. van Putten, M. 2012. “Perifere Diabetische Neuropathie.” In: De Diabetische Voet en de Simm’s Classificatie. Bohn Stafleu van Loghum. Houten. van Wijhe, M. 2009. “Neuropathische Pijn.” In: Het Pijn Formularium: een Praktische Leidraad. Bohn Stafleu van Loghum. Houten.
Neuropathie behandeling
Jammer genoeg zijn er vele behandelvormen voor neuropathie, maar er bestaat niet één ideale neuropathie behandeling. De behandeling is daarnaast ook afhankelijk van de oorzaak die een bepaalde vorm van neuropathie heeft.

Diabetische neuropathie behandeling
Onze diabetische neuropathie behandeling bestaat met name uit een infuustherapie met alfaliponzuur. Van alfaliponzuur is gebleken dat de intraveneuze toediening goede resultaten toont in de behandeling van neuropathie. Uit onderzoeken is gebleken dat de behandeling van neuropathie met alfaliponzuur kan zorgen voor de afname van pijn, branderigheid en dofheid in het gevoel (Ziegler D. 2004: pp.113-116).

Bloedglucose en diabetische neuropathie
Bij diabetische neuropathie is de controle van bloedglucose essentieel. Glucose zorgt namelijk voor hele hoge oxidatieve stress doorheen het hele lichaam. Bij dieren en mensen kan de behandeling daarom ondersteund worden met glutathion. Van glutathion is gebleken dat het neuropathie helpt voorkomen (Bravenboer 1992).

Vitamine B12 en foliumzuur
Een tekort aan vitamine B12 kan perifere neuropathie, optische neuropathie en pernicieuze anemie veroorzaken. De neuropathie behandeling bestaat meestal ook uit het meten van vitamine B12 tekorten. Foliumzuur en B12 worden heel vaak in verband gebracht met neuropathische aandoeningen. De behandeling wordt gedaan met supplementen en injecties(Hart 2012; van Wijland 2013).

Neuropathie behandeling bij auto-immuunziekten
Bij ziekten als reumatoïde artritis, lupus, of Guillain-Barré wordt de behandeling doorgaans gericht op het bestrijden van de onderliggende ontstekingsproblematiek.

Neuropathie en zenuwdruk
Als neuropathie veroorzaakt wordt door zenuwdruk, wordt de behandeling gericht op het verwijderen van de bron van de druk. Dit kan ergonomische aanpassingen vereisen (zoals een ander toetsenbord) die de neuropathie veroorzaakt hebben. Het kan zelfs nodig zijn om de druk die neuropathie veroorzaakt chirurgisch te verwijderen. Het carpaaltunnelsyndroom is zo’n aandoening die vaak chirurgische behandeld wordt.

Neuropathie behandeling bij toxiciteit
Bij neuropathie die veroorzaakt wordt door gifstoffen (bv. lood en kwik) of door medicatie moet de behandeling ten eerste gericht zijn op het beperken van de blootstelling aan deze stoffen. Antioxidanten worden gebruikt om de oxidatieve stress die veroorzaakt wordt door gifstoffen te beperken. In onze kliniek werken wij ook aan de hand van een “intracellulaire detox”. Het ontgiften van het lichaam is in deze behandeling van vitaal belang. Onze neuropathie behandeling bij Newmedix zullen wij er alles aan doen om u te helpen met neuropathie. Samen zullen we onderzoeken wat de oorzaak van uw neuropathie is. Wij brengen daarbij alles in kaart wat nodig is, om de juiste oorzaak vast te stellen. Denk hierbij aan het onderzoeken van vitamine-tekorten, of van toxische stoffen. Omdat wij samenwerken met laboratoria in Duitsland en de Verenigde Staten, zijn wij in staat uw bloed grondig te onderzoeken. Vaak zijn wij op basis van deze onderzoeken in staat mensen met neuropathie te helpen. 

Achtergrond informatie
Bravenboer, B. Kappelle, A. Hamers, F. van Buren, T. Erkelens, D. Gispen W. 1992. “Potential Use of Glutathione for the Prevention and Treatment of Diabetic Neuropathy in the Streptozotocin-induced Diabetic Rat.” In: Diabetologia. Vol. 35, Iss. 9, pp. 813-817. Hart, H. Woudstra, J. Rutten, G. 2012. “Screen Metforminegebruikers op vitamine B12.” In: Huisarts en Wetenschap. Vol. 55, Iss. 10, pp. 444-447. van Wijland, H. 2013. “Voeding bij Diabetes Mellitus type 2.” In: Tijdschrift voor Praktijkondersteuning. Vol. 8, Iss. 4, pp. 102-110. Ziegler, D. Nowak, H. Kempler, P. Vargha, P. Low, P. 2004. “Treatment of Symptomatic Diabetic Polyneuropathy with the Antioxidant Alfalipoic acid: a Meta-Analysis.” In: Diabetic Medicine. Vol. 21, Iss. 2, pp. 114-121.
Loop niet langer met klachten rond
Klachten die niet overgaan? Eerdere behandelingen die niet (voldoende) aanslaan? Benieuwd of deze aanpak ook jouw klachten kan verhelpen? Vraag direct een gratis telefonisch adviesgesprek aan!
Hoe lang loop jij al rond met klachten?
  •  Newmedix pakt je gezondheidsprobleem écht bij de bron aan
  •  Newmedix biedt je een maatwerkbehandeling op basis van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden
  •  Newmedix houdt altijd rekening met je fysieke én mentaal/emotionele conditie
  •  Newmedix helpt je actief te investeren in een blijvend goede gezondheid
Wil je graag op de hoogte blijven van de nieuwste gezondheids-ontwikkelingen?
Schrijf je in het ontvang het celherstel voedingsplan kado
Newmedix
Bosseweg 7B
5682 BA Best
E-mail: info@newmedix.nl
Noodnummer: 040-7117285 (uitsluitend voor ernstige spoedgevallen) 24/7 bereikbaar
Kvk: 64783197
Btwnr: NL855840523B01
Bic: TRIONL2U
Iban: NL15TRIO0391089897
AGB code praktijk: 37058700
AGB code Dokter I. Arts : 84025212
AGB code Prof. dr. Maes: 3068317
AGB code drs. T. Kors: 90036368 (orthomoleculair therapeut aangesloten bij de MBOG)
Openingstijden praktijk:
Ma/Di/Do/Vrij: 09.00-17.00

Telefonische openingstijden:
Ma t/m Vrij: 09.00-13.00
Buiten deze tijden per email of contact formulier.
Gesloten
-Tussen kerst en nieuwjaar zijn wij gesloten
-Goede vrijdag
-Eerste en tweede Paasdag
-Koningsdag
-Hemelvaartsdag
-Eerste en tweede Pinksterdag
-Vakantiesluiting: 29 jul t/m 9 aug 2019
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML