Werkwijze
Mensen komen naar Newmedix om hun gezondheid te herstellen, te verbeteren of te onderhouden. Vanuit onze filosofie leggen we de focus op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit. We doen dit door het behandelen van de oorzaak van klachten. Deze oorzaken kunnen gevonden worden op het vlak van fysieke, emotionele of chemische stress.

Functionele geneeskunde: focus op oorzaak van de aandoening
Bij Newmedix onderzoeken we door middel van functionele geneeskunde de oorzaak van de aandoening in plaats van die te bestrijden met medicijnen. Oorzaken die bijvoorbeeld vaak te maken hebben met een gebrek aan de juiste vitaminen, mineralen, antioxidanten en/of aanhoudende fysieke of mentale stress. 

Lees meer over functionele geneeskunde en waarom jouw arts jou (nog) niet heeft doorverwezen naar Newmedix. 

Behandelen van stress factoren
Door het behandelen of verwijderen van deze stress factoren, door het herstellen van de balans in nutriënten, en door het verwijderen van toxiciteit in onze cellen trachten we het lichaam in zijn totaliteit herstellen. Hierdoor kan een duurzaam gezondheidsresultaat worden bereikt. Bij Newmedix maken hiervoor gebruik van nieuwe innovatieve behandelmethoden… behandelmethoden die het lichaam niet kunnen schaden en die de oorzaak van de klachten behandelen en niet de symptomen.

Onze aanpak
Door de onderliggende oorzaak van de ziekte te behandelen – in plaats van de symptomen – kunnen wij bij “uitbehandelde” patiënten vaak nog wel resultaat bereiken. Wij bieden absoluut hoop voor deze groep patiënten. Met succes behandelden wij reeds diverse aandoeningen zoals: de Ziekte van Crohn, Colitus Ulcerosa, CVS of (chronische) vermoeidheid, fibromyalgie, depressie, hartfalen, auto-immuunziekten, stress en burn-out, diabetes en chronische pijnklachten. Graag verwijzen wij u naar de ervaringsverhalen van onze patiënten. Deze kunt u terugvinden op onze website.

Onze succesfactor
Newmedix claimt niet dat zij iedereen met bovenstaande aandoeningen kan helpen. Elk persoon is immers anders, en loopt al langer of korter met haar klachten rond. Door onze andere aanpak, streven wij ernaar om de onderliggende oorzaken van uw ziekte te identificeren en deze ook te corrigeren. Dit doen we o.a. door het herstellen van de balans van vitamines en mineralen in de cellen van het lichaam en door het verwijderen van toxiciteit. Door het herstellen van de celfunctie kan duurzame gezondheid worden bereikt.

De biochemische balans
Symptomen zoals vermoeidheid, huiduitslag, constipatie, stijfheid, zwellingen, depressie, en vele anderen, zijn de manifestatie van een onevenwichtige biochemische balans van het lichaam. Vitamines, mineralen en toxische stoffen zijn van grote invloed op onze biochemische processen. Als we te weinig of juist teveel van bepaalde nutriënten hebben of een teveel aan toxische stoffen, zijn symptomen onvermijdelijk.

Onze methodiek
Om een beeld te krijgen van de biochemische balans in uw lichaam, beginnen we met een bepaling van de uitgangswaarde van de hoeveelheid vitale celstoffen en van de hoeveelheid toxische stoffen in uw lichaam. Wij doen dit door middel van uitgebreid onderzoek. Hierdoor krijgen we inzicht in uw biochemische individualiteit en kunnen wij op maat een behandelplan opstellen.

De gehele mens
Onze aanpak is om de gehele persoon te behandelen. Wij beginnen daarom met een analyse van de medische voorgeschiedenis, een uitgebreide evaluatie met de patiënt en een grondig bloed en/of urine en/of ontlastingsonderzoek. Dit levert een op maat gemaakt holistisch behandelplan, dat uw wegwijzer wordt naar een betere gezondheid.

Onderlinge betrokkenheid
Als patiënt bent u bij Newmedix volledig betrokken bij uw helingsproces. Door een actieve rol in te nemen in uw herstel, zult u de systemische oorzaken van uw ziekte op het gebied van fysieke, emotionele en chemische stress beter gaan begrijpen.

Ons doel
Het doel van Newmedix is om u bewust te maken wat gezondheid is en wat de echte oorzaak is van het ontstaan van ziekten. Om u vervolgens te leren u hoe u uw gezondheid weer terug kan krijgen. Hiermee trachten we onze patiënten te empoweren, zodat u in de toekomst zelf aan het roer kunt gaan staan van uw gezondheid. Neemt u de leiding over uw eigen gezondheid?

Benieuwd of wij u kunnen helpen?
Klachten die niet overgaan? Eerdere behandelingen die niet (voldoende) aanslaan? Prof dr. Maes is op dit moment wereldwijd de nr 1. expert op het gebied van het chronisch vermoeiheidssyndroom (CVS/ME) en stress gerelateerde aandoeningen. Met zijn bewezen behandelplan heeft hij inmiddels al meer dan 600 mensen weer klachtenvrij gemaakt. Benieuwd of deze aanpak ook jouw klachten kan verhelpen? Vraag direct een gratis telefonisch adviesgesprek aan!
  • Directe hulplijn met CVS expert
  • Eenvoudig antwoord op je eerste vragen
  • Deze maand meer dan 25x aangevraagd
Ons Behandel Team
Drs. Tim Kors, oprichter &
 therapeut in functionele geneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde. 
Dokter Isabelle Arts, arts in functionele geneeskunde 
Rick Crompvoets,
Voedingsdeskundige
Theo Verstappen, Verpleegkundige
Dorothé van Gestel, Office manager
Iris Krekels, Verpleegkundige
Tarieven & Vergoedingen
Van intake tot behandeling

Het eerste gesprek: Intakesprek
Tijdens uw eerste bezoek, dat wij intake noemen, bespreken we het door u ingevulde intakeformulier, welke u per mail voorafgaand aan uw eerste bezoek heeft ontvangen, alsmede diverse andere informatiestukken van u zoals:
- Gegevens van medische onderzoeken van de afgelopen zes maanden
- Een recent medicatieoverzicht van de apotheek
- Uw ochtendurine (potjes hiervoor zijn gratis verkrijgbaar bij de apotheek)
Aangezien laboratorium onderzoeken cruciaal zijn voor het ontdekken van de onderliggende oorzaken van klachten zal bij het eerste bezoek – met uw instemming – ook direct bloed worden afgenomen. Aan de hand van uw intakegesprek en de onderzoeksuitslagen (tweede gesprek) zal een behandelplan worden opgesteld. Het behandelplan is de sleutel tot het overwinnen van uw gezondheidsproblemen en het herwinnen van een optimale gezondheid.

Kosten intakegesprek
De kosten van uw eerste bezoek, het intakegesprek, is 180 euro. De rekening ontvangt u direct na het consult per email. We hanteren normaal gesproken een betalingstermijn van zeven dagen. Ander betalingstermijnen zijn in overleg mogelijk.

Laboratorium onderzoek
Bloed-, urine-, speeksel- of ontlastingsonderzoek is cruciaal voor het ontdekken van de onderliggende oorzaken van klachten en symptomen. Deze worden meestal niet vergoed door de verzekeraar. Voor speekseltesten en ontlastingsonderzoek geven wij u de onderzoeksmaterialen mee, zodat u deze thuis kunt voorbereiden.
De noodzaak van deze onderzoeken wordt bepaald aan de hand van het intakegesprek. De totale kosten van laboratoriumonderzoek variëren en zijn sterk afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten. De onderzoekskosten zullen met u besproken worden tijdens het intakegesprek. Vraag een gratis adviesgesprek aan als u de onderzoekskosten meer specifiek wilt weten. We kunnen op basis van uw symptomen een goede inschatting maken.

Het tweede gesprek: Consult (Bespreken van uw uitslagen en behandelplan)
Twee tot drie weken na het intakegesprek volgt een tweede gesprek. In dit gesprek worden alle onderzoeksresultaten met u besproken. Uit dit gesprek volgt ook direct het behandelplan. Tarieven voor follow-up consulten zijn:
15 min : 40 Euro
30 min: 70 Euro
45 min: 110 Euro
60 min: 125 Euro

Het derde gesprek: Consult (Voortgang)
Om uw voortgang te bespreken, zal een derde afspraak één of twee maanden na het tweede consult plaatsvinden.

Periodiek follow-up consult
Na het derde consult en afhankelijk van uw specifieke gezondheidstoestand zal de noodzaak van een periodiek consult samen met uw behandelaar worden bepaald. Deze periodieke consulten duren meestal 15 minuten tot een half uur.

Kosten consulten
Kosten van een consult zijn afhankelijk van hoeveelheid tijd die er nodig is. Kosten voor een consult van een kwartier bedragen 40 euro, kosten voor een consult van een half uur bedragen 75 euro en kosten voor een consult van een uur bedragen 125 euro.

Kosten van beantwoorden van e-mails door behandelaar
De kosten voor het beantwoorden van e-mails met inhoudelijke vragen met betrekking tot uw behandeling worden berekend vanuit het uurtarief.

Kosten van beantwoorden van telefonische vragen door behandelaar
De kosten voor telefonische contactmomenten met inhoudelijke vragen met betrekking tot uw behandeling worden berekend vanuit het uurtarief.

Afspraak annuleren
Bent u verhinderd? Gelieve dit 24 uur vóór aanvang van de afspraak door te geven. Indien u binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleert zijn wij genoodzaakt een bedrag van 50 euro in rekening brengen.

No show kosten van 50 Euro betaalt u zelf.
No show is:
– zonder bericht niet op een afspraak verschijnen,
– de afspraak vergeten of
– de afspraak binnen 24 uur afbellen.

De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten van een no-show niet.
Vergoedingen
Bij gezondheidscentrum Newmedix zijn verschillende disciplines werkzaam. Elke discipline heeft zijn eigen richtlijnen voor vergoedingen. Neem contact op met Newmedix om gratis advies te krijgen voor mogelijke vergoedingen voor uw specifieke situatie.

Gratis Adviesgesprek voor vergoedingen
Benieuwd hoeveel jouw zorgverzekeraar vergoed?  Vraag direct een gratis adviesgesprek aan
Klachtenprocedure
Inleiding
Onze kliniek doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens uw verwachtingen plaatsheeft. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van de kliniek, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure.

In het onderstaande reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen in het geval u een klacht heeft.

Wat is een klacht?
Elk bericht dat u aan onze kliniek stuurt en waarin u aangeeft ontevreden te zijn over enige gedraging van een medewerker of persoon werkzaam uit naam van de kliniek, zal door ons worden behandeld als een klacht. Onder een bericht vallen hier zowel mondelinge, schriftelijke als digitale berichten en onder gedragingen vallen ook die beslissingen die binnen de kliniek genomen worden en waar u bij betrokken bent en gevolgen van ondervindt.

Wie kan een klacht indienen?
Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van de kliniek kan een klacht indienen, dit betreft dus zowel cliënten als eigen medewerkers. Maar ook bijvoorbeeld uw partner, familielid of curator. Nabestaanden van cliënten kunnen eveneens een klacht indienen.

Hoe wordt een klacht ingediend?
Bij het behandelen van een klacht hanteren wij in principe het volgende stappenplan:

Eerst praten
Zodra een klacht is binnengekomen (mondeling of middels een klachtenformulier) zal door de directie een poging gedaan worden om via een gesprek tussen partijen tot een oplossing te komen. Bij de kliniek gaan wij uit van de gedachte dat het aankaarten van een probleem bij de betrokken partij veel leed kan voorkomen. Wij vragen dan ook altijd van u om in eerste instantie te proberen de klacht samen op te lossen. U kunt er hierbij natuurlijk altijd voor kiezen om uzelf te laten vertegenwoordigen bij een eventueel gesprek, of later in de procedure. Is de klacht na een gesprek opgelost, dan wordt deze oplossing op schrift gesteld op het daarvoor bestemde klachtenformulier en ondertekenen beide partijen deze voor akkoord. Hiermee beschouwen wij de klacht dan als afgehandeld en slaan wij het klachtenformulier alleen op voor interne kwaliteitsdoeleinden. Indien er op dit punt in het proces een oplossing wordt gevonden, zal deze oplossing worden opgeschreven in het klachtenformulier en door alle betrokkenen voor akkoord ondertekend. Hiermee is de klacht afgehandeld. Ook in dit geval zal het klachtenformulier en de afhandeling alleen bewaard worden voor kwaliteitsverbeteringsdoeleinden.

Geen interne oplossing
Indien met de directie geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, of wanneer de aard van de klacht deze weg niet mogelijk maakt, kunt u er altijd voor kiezen om een klacht in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zal dan een uitspraak doen en een advies geven voor de oplossing van de klacht. De procedure bij de externe klachtenfunctionaris houdt in dat uw klacht schriftelijk naar de klachtenfunctionaris wordt toegestuurd. Deze zal vervolgens zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid stellen om de klacht toe te lichten, en zal waar nodig om extra informatie verzoeken. Het toelichten kan schriftelijk, maar ook mondeling worden gedaan. Na alle partijen de mogelijkheid te hebben gegeven om gehoord te worden, zal de onafhankelijke klachtenfunctionaris binnen een termijn van twee tot maximaal zes maanden een oordeel geven over de gegrondheid van de klacht en haar oordeel over eventuele oplossingen.

Wanneer een gesprek met de klachtenfunctionaris niet leidt tot oplossing van het geschil, dan kan een cliënt een rechtszaak aanspannen of zich richten tot een onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraken van de geschilleninstantie zijn bindend, de kliniek zal zich aan de uitspraak moeten houden. Naast het bindend advies heeft de geschilleninstantie ook de mogelijkheid om een boete op te leggen tot maximaal € 25.000,00.

Na de uitspraak
Afhankelijk van de uitspraak van de Geschillencommissie en de mogelijkheid om de zorgverlening door te zetten, zal de kliniek met u op zoek gaan naar een interne oplossing. Als deze niet mogelijk is, kan een oplossing ook bestaan uit het afsluiten van de zorgverlening. Hierbij zal de kliniek hulp aanbieden in het zoeken van een vervangende zorgverlener indien dit gewenst is, of zal zij zorgdragen voor een correcte beëindiging van de zorgverlening. Tevens zijn voor klachtrecht en geschillen aangesloten bij de KAB. 

Contactgegevens Interne klachtenfunctionaris
Mw. Dorothé van Gestel
Telefoon: +31(0)407 113 026
E-mail info@newmedix.nl

Onafhankelijk Klachtenfunctionaris en Geschillencommissie
Klachtportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
Spoed telefoon: +31(0)625 186 207
E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl
Wil je graag op de hoogte blijven van de nieuwste gezondheidsontwikkelingen?
Schrijf je in het ontvang het celherstel voedingsplan kado
Hoe lang loop jij al rond met klachten?
  • Newmedix pakt je gezondheidsprobleem écht bij de bron aan
  • Newmedix biedt je een maatwerkbehandeling op basis van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden
  • Newmedix houdt altijd rekening met je fysieke én mentaal/emotionele conditie
  •  Newmedix helpt je actief te investeren in een blijvend goede gezondheid
Ja, Ik wil bespreken of jullie mij kunnen helpen:
Newmedix
Bosseweg 7B
5682 BA Best
E-mail: info@newmedix.nl
Noodnummer: 040-7117285 (uitsluitend voor ernstige spoedgevallen) 24/7 bereikbaar
Kvk: 64783197
Btwnr: NL855840523B01
Bic: BUNQNL2A
Iban: NL58BUNQ2290307246
AGB code praktijk: 37058700
AGB code Dokter I. Arts : 84025212
AGB code drs. T. Kors: 90036368 (orthomoleculair therapeut aangesloten bij de MBOG)
Openingstijden praktijk:
Ma/Di/Do/Vrij: 09:00-17:00

Telefonische openingstijden:
Ma, Don, Vrij: 09:00-16:00
Di: 09.30 - 16.00
Woe: 09:00-13:00
Buiten deze tijden per email of contact formulier.
Gesloten: zie homepage
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML